Copa Amika Speed Park - Categoria Grand Turismo
Kartódromo Speed Park - 28/06/2020

Etapa 3
Kart 1
Piloto Volta + Rápida Bateria
Agostinho Francisco Neto Gran Turismo - Bat 2
Kart 3
Piloto Volta + Rápida Bateria
Agostinho Francisco Neto Gran Turismo - Bat 1
Kart 5
Piloto Volta + Rápida Bateria
Luciano Roberto Mastellini Dias Gran Turismo - Bat 2
Gustavo Ermelindo Ribeiro Gran Turismo - Bat 1
Kart 6
Piloto Volta + Rápida Bateria
Everton Cardoso Menezes Gran Turismo - Bat 1
Luigi Bianco Gran Turismo - Bat 2
Kart 7
Piloto Volta + Rápida Bateria
Everton Cardoso Menezes Gran Turismo - Bat 2
Luigi Bianco Gran Turismo - Bat 1
Kart 11
Piloto Volta + Rápida Bateria
Afonso Matheus Gonçales Gran Turismo - Bat 2
Kart 12
Piloto Volta + Rápida Bateria
Eduardo da Silva Alves Gran Turismo - Bat 2
Kart 17
Piloto Volta + Rápida Bateria
Igor Schwebel Gran Turismo - Bat 2
Eduardo da Silva Alves Gran Turismo - Bat 1
Kart 21
Piloto Volta + Rápida Bateria
Afonso Matheus Gonçales Gran Turismo - Bat 1
Kart 23
Piloto Volta + Rápida Bateria
Luciano Roberto Mastellini Dias Gran Turismo - Bat 1
Gustavo Ermelindo Ribeiro Gran Turismo - Bat 2
Kart 25
Piloto Volta + Rápida Bateria
Igor Schwebel Gran Turismo - Bat 1
Kart 28
Piloto Volta + Rápida Bateria
Wilker Iceri De Oliveira Gran Turismo - Bat 2
Kart 31
Piloto Volta + Rápida Bateria
Wilker Iceri De Oliveira Gran Turismo - Bat 1
Kart 35
Piloto Volta + Rápida Bateria
Lucas Trabalon Gran Turismo - Bat 1
Lucas Trabalon Gran Turismo - Bat 2